Zarządzanie Strategiczne

Strona główna/Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne może dotyczy konkretnego projektu, bądź zasobów ludzkich. Dzięki odpowiedniemu i umiejętnemu zarządzaniu, można działać efektywnie, przez co cały czas zbliżamy się do wyznaczonego celu. Nie powinniśmy zapominać o tym, że zarządzaniem muszą zajmować się osoby do tego odpowiednio wykwalifikowane i mające już wcześniejsze doświadczenie. To pozwoli na uniknięcie wielu błędów, które wynikać mogą z niewiedzy osób zarządzających. Najczęściej są to rozmaici menadżerowie oraz inne osoby odpowiedzialne za konkretny projekt.

Studium przypadku firmy Automagic, która wzrosła trzykrotnie w Akademii Biznesu Piotra Michalaka

Franciszek, uczestnicząc w Akademii Biznesu Piotra Michalaka, powiększył przychody firmy 2.5-krotnie, zwiększył przy tym marżę oraz powiększył zatrudnienie trzykrotnie. Franciszek nie wdrożył jeszcze WSZYSTKICH rozwiązań, które przekazujemy w Akademii... *