Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!

Email: biuro@strategie-rozwoju.pl
Biuro Obsługi Klienta: 509 758 526
Biuro Zarządu: 790 679 097

 

Korespondencja
Korespondencję prosimy kierować przez biuro księgowe:
FirstON SA dla Strategie Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 10 lok. 2
10-502 Olsztyn

Aktualne dane rejestrowe
Strategie Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-034, przy ul. Wawelskiej 12B/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423485 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 390000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833153090