Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!

Email: biuro@ententa.pl
Biuro Obsługi Klienta: 509 758 526

Strategie Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 10 lok. 2
10-502 Olsztyn

VAT UE: PL5833153090

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423485 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 390000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833153090

Dane do przelewów:
IBAN:
PLN: PL03114019770000306521001001
EUR: PL73114019770000306521001002
USD: PL46114019770000306521001003
GBP: PL19114019770000306521001004
CHF: PL89114019770000306521001005

BIC or SWIFT: BREXPLPWMBK
Bank: mBank S.A.
Bank adress: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
SORT CODE: 11402004