Pieniądze

Strona główna/Pieniądze

Pieniędzmi możemy nazwać swego rodzaju nośnik wartości materialnej. Dzięki nim możemy zakupić konkretny produkt, lub zapłacić za wykonaną usługę. Wartość pieniądza pojawiła się już przed wiekami. Jednak teraz wydaje się, że odgrywa najbardziej kluczową rolę. Pieniądze traktowane jako środek do nabywania różnych rzeczy, może być rozumiany również nie jako główny cel zdobycia, ale możliwość inwestowania. Osoby zainteresowane efektywnym zarabianiem pieniędzy, z reguły starają się ukierunkować na pasywnych dochód.