Szkolenia

Strona główna/Szkolenia

Szkolenia są formą nauki, w której uczestnicy mają do czynienia z gotowymi zagadnieniami przygotowanymi przez eksperta w danej dziedzinie. Szkolenia mogą mieć różny charakter. Wyróżniamy między innymi tryb nauki stacjonarny oraz weekendowy. Pierwszy z nich cechuje się tym, że odbywa się nawet kilka razy w tygodniu. Ponadto wymienić można także szkolenia indywidualne i grupowe, bezpośrednie jak i również zdalne, czyli odbywające się za pośrednictwem Internetu. Każdy z uczestników wybiera dla siebie najdogodniejszą formę nauki.