Definicje biznesu 01

Strona główna/Rozwój Biznesu/Definicje biznesu 01

Każdy mniej więcej wie, czym jest biznes, ale mało kto potrafi – bez zastanowienia – zdefiniować go lub wymienić jego elementy.  Co z tego? Otóż trudno z sukcesem zarządzać biznesem, jeśli się do końca nie wie, czym on jest w istocie. Ani czym jest w istocie zarządzanie – i na czym polega.

Przez pozostawienie kluczowych pojęć na poziomie “intuicyjnych przeczuć”, jesteś podatny na liczne pułapki, chwilowe przemijające mody, reklamowe manipulacje, brakuje szerokiego spojrzenia na biznes i na życie, wpada się w „strategiczną rutynę”.

Dlatego postanowiłem, dla Ciebie i dla innych, ponazywać wszystkie rzeczy po imieniu. Zaowocuje to wzrostem zrozumienia, a zrozumienie kwitnie w praktycznych kompetencjach, które przyczynią się do Twojego powodzenia.

***

Biznes. Jest formą organizacji zasobów nastawioną na realizację celu.

Cel biznesu lub firmy. Najczęściej jest nim zysk, potocznie zwany przez małych przedsiębiorców zarobkiem (celem przedsiębiorcy jest „zarabianie”). W profesjonalnym zarządzaniu odróżnia się zysk firmy lub biznesu od wynagrodzenia jej pracowników i właścicieli. Należy pamiętać, że wynagrodzenie może być wypłacane w różnej formie, np. wynagrodzenia za pracę, dywidend, innych korzyści materialnych (np. samochód służbowy) i niematerialnych (np. możliwość zdobycia doświadczenia, wiedza, spełnienie).

Zauważ, że:

W koncepcji chrześcijańskiej oraz marketingowej, głównym celem biznesu nie jest zysk, lecz służba określonej grupie klientów poprzez zaspokojenie ich potrzeb, rozwiązanie problemów, uspokojenie obaw, spełnienie marzeń, przy czym marzenia, problemy, obawy i tym podobne – to wszystko synonimy potrzeb. W tej koncepcji zysk nadal jest potrzebny, lecz stanowi efekt zaspokajania potrzeb klientów, albo jest warunkiem koniecznym, by działać długofalowo (tzn. nie zbankrutować przez brak rentowności).

Realizacja celu to określone działanie, aktywność, robienie czegoś, czym zajmuje się biznes. A działanie i określona aktywność – to inaczej proces.

Proces jest sekwencją czynności (działań, aktywności) z ich określonym produktem, efektem lub rezultatem. Duży proces może składać się nie z sekwencji małych czynności, lecz z sekwencji innych procesów (tzw. podprocesów).

Biznes zatem jest nastawiony na cel i realizuje jakiś proces: wytwórczy, handlowy, wydobywczy, usługowy i inne. Procesów tych może być wiele w jednym biznesie.

Przedsiębiorstwo (potocznie „firma”) może składać się z jednego lub wielu biznesów. Taką sytuację mamy, gdy różne procesy dają rozmaitą wartość różnym grupom osób i należałoby je określić jako osobne biznesy. Wydzielać biznesy z przedsiębiorstwa można na różne sposoby i płynna jest granica między tym, czy dane procesy to osobne biznesy, czy jeden biznes. Wydzielanie biznesów nie musi być formalne, lecz jedynie mentalne i może pomóc w zarządzaniu firmą.

Biznesy w nauce o zarządzaniu nazywa się „strategicznymi jednostkami biznesowymi” (SJB), co podkreśla ich odrębność od firmy.

Przedsiębiorstwo formalnie może być spółką, a także holdingiem składającym się z wielu spółek. Niektórzy uznają, że przedsiębiorstwo może być także rejestrem w spisie ewidencji gospodarczej, czyli działalnością gospodarczą, a zatem – właścicielem firmy.

Marketing (orientacja marketingowa firmy). Składa się ze słowa „market”, czyli rynek, w formie czasownikowej (-ing), więc znaczy dosłownie „rynkowanie” (neologizm), to jest „działanie na rynku”. Skoro każdy biznes i firma działa na rynku, chodzi tu o „działanie zorientowane na rynek”, czyli skupione na rynku, w odróżnieniu od skupienia się na czymś innym, np. właścicielach.

Rynek tworzą przede wszystkim nabywcy (klienci, kontrahenci), a na drugim miejscu pozostali interesariusze, w szczególności konkurenci i dostawcy. Marketing oznacza więc orientację firmy lub biznesu na klientów, a przez to – na rozpoznanie i zaspokojenie ich potrzeb. Marketing wyraża zatem troskę o dobro klienta.

Nowożytne zarządzanie postuluje, że orientacja na klienta zapewnia firmie największe szanse przetrwania i generowania zysku, gdyż w największym stopniu przyczynia się do pozyskania, usatysfakcjonowania i utrzymania klienta. Alternatywą do marketingu jest – najczęściej – orientacja firmy na właścicieli, a więc na zysk. W tym przypadku zdarza się, że firma dąży do osiągnięcia zysku kosztem klientów, dostawców i pracowników.

Misja firmy, biznesu lub osoby. Określa sposób realizacji – przez firmę, biznes lub osobę – celu albo służby. Odpowiada na pytanie „co robimy – i dla kogo?”. W szczególności określa: grupę osób, którym się służy (dla których się podejmuje działanie), zaspokajane potrzeby i sposób ich zaspokojenia. Np.:

 • Prowadzimy przedsiębiorców do mądrego rozwoju firmy, zwiększenia zysków i uwolnienia swojego czasu, poprzez kursy i internetowe programy rozwoju przedsiębiorstw.
 • Dostarczamy producentom samochodów najwyższej jakości uszczelki gumowe potrzebne do produkcji i serwisu aut.

Przedsiębiorca. Zajmuje się organizacją zasobów tak, aby osiągnąć określony cel. Najczęściej cel jest marzeniem i wizją przedsiębiorcy, a zasoby są zasobami również innych ludzi (np. partnerów i inwestorów).

Zasoby. Są to wszelkie środki służące do działania nastawionego na cel, w szczególności:

 • pieniądze i inne środki niepieniężne – kruszce, akcje, papiery wartościowe…,
 • czas i energia, czyli zaangażowanie, innych ludzi (potocznie mówi się o „zasobach ludzkich”),
 • produkty – czyli towary i usługi, w tym również ich inne formy, np. pakiety, zestawy, rozwiązania, projekty, technologie…,
 • surowce, materiały i półprodukty, służące do produkcji produktów,
 • kontakty i relacje międzyludzkie, czyli przyjaźnie i znajomości,
 • dostęp do kanałów dystrybucji, w tym: zawarte umowy i wypracowane relacje,
 • wartości niematerialne i prawne, np. wiedza, rozwiązania techniczne i dostęp do technologii, marki, domeny, licencje, zezwolenia, umowy, zabezpieczenia, nagrania i in.

Zauważ, że:

Ze względu na mnogość różnego rodzaju zasobów, łatwość ich przeoczenia i ogromną liczbę powiązań między nimi, w firmach zwykle istnieją ukryte szanse związane z niewykorzystanymi zasobami.

CDN

By |17 maja 2016|Categories: Rozwój Biznesu|1 komentarz

About the Author:

Od 2005 roku prowadzi przedsiębiorców do lepszej jakości życia. Pomaga podwoić dochody i podwoić liczbę godzin wolnego czasu poprzez organizację firmy i innowacje w modelu biznesowym. Założyciel Akademii Biznesu Piotra Michalaka. Przeczytaj więcej o historii Piotra.

1 komenarz

 1. Karol 25 maja 2016 w 16:48 - Odpowiedz

  Fajne. Czekam na część drugą :).

Zostaw komentarz